Dla mozambiku

Trud codziennego życia w jednym z najbiedniejszych państw świata, ciągłe prześladowania za wyznawanie wiary katolickiej oraz katastrofalny huragan, który niszczy nie tylko domy i uprawy, ale również świątynie… Nadzieja przyszła z Polski! Dzięki Państwa wsparciu zagwarantowaliśmy powstanie już trzech kaplic dla mozambickich katolików!

Zbiórka na dwie kaplice zakończona!

Zbiórka na dwie kaplice zakończona!

ZEBRANO JUŻ:

200 000 zł

POZOSTAŁO:

0 zł

100%

Wybudujmy razem trzecią kaplicę w parafii Carapira!

Wybudujmy razem trzecią kaplicę w parafii Carapira!

ZEBRANO JUŻ:

104 545 zł

POZOSTAŁO:

0 zł

100%

Zachęcamy do przekazania darowizny, która pomoże wybudować trzecią kaplicę!

Powodzenie tego wielkiego projektu zebrania 304 545 zł na powstanie kaplic w jakże odległym od Polski zakątku Afryki napawa nas optymizmem i nadzieją, że razem możemy przeprowadzić jeszcze nie jedno tak ważne dzieło!

OSTATNIO WSPARLI:

AKCJA ZAKOŃCZONA! Dziękujemy za wsparcie projektu!

O projekcie:

Parafia Carapira to 95 wspólnot rozsianych na rozległym terenie między miastem Nampula a wybrzeżem Oceanu Indyjskiego. Ziemie te są podatne nie tylko na zagrożenia związane z huraganami, takimi jak katastrofalny w skutkach Gombe z ubiegłego roku, ale również choroby takie jak malaria, gruźlica, a nawet trąd i polio(!).

Podtrzymaliśmy nadzieję!

Właśnie w tym trudnym terenie, pośród ludzi wielkiego serca i olbrzymiego samozaparcia swoją posługę misyjną pełni Bartłomiej Tumiłowicz, były współpracownik naszego Stowarzyszenia. Wspomniany kataklizm Gombe zniszczył pola uprawne, a później w niedługim odstępie, zawaliły się dwie prowizoryczne kaplice – w Munhavara i Tapalala, pozbawiając miejscowych miejsca do godnego sprawowania sakramentów i gromadzenia się na modlitwie.

Dom Boży pośród prześladowanych z powodu wiary chrześcijan, do których kapłan może przyjechać dwa, może trzy razy do roku, jest wielkim umocnieniem i świadectwem tego, że Pan pamięta o swoich wiernych.

Dwie kaplice już powstały dzięki tak licznym Darczyńcom!
Zagwarantowaliśmy również budowę trzeciej w osadzie Napila!

Nagranie od katolików z Mozambiku

Mozambiccy katolicy z parafii Carapira skierowali do nas kilka słów podziękowań.
Posłuchaj, co chcieli nam powiedzieć:

Wystrój kaplic

Poniższe grafiki zostały zaprojektowane, wydrukowane i wysłane do Mozambiku. Wierni którzy przyjdą do nowopoświęconych kaplic nie tylko spotkają się w nich z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, ale też poprzez kontemplację wizerunków Niepokalanej Maryi i świętych patronów będą się do niego przybliżać, upraszając Bożą Łaskę i otwierając na nią swoje serca. Szczególnie cieszymy się projektem Drogi Krzyżowej, która tak mocno otwiera duszę modlącego się katolika na zbawienną Mękę i Śmierć Naszego Pana Jezusa Chrystusa

Zobacz zdjęcia związane z inwestycją

Poniższe fotografie przedstawiają tylko wycinek rozległej terytorialnie wspólnoty Carapira.
Licznie zebrani wierzący przy swoich prowizorycznych kaplicach to poruszający obraz Kościoła, który trwa i rozwija się pomimo kataklizmów czy prześladowań.

Obraz zniszczeń, przeplatany wyjątkową pogodą ducha ludzi, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi. Pośrodku nich stoi nasz dawny współpracownik, pan Bartłomiej Tumiłowicz, którego posługa jako świeckiego misjonarza daje nadzieję mozambickim wiernym.

Kaplica w Tapalala

Wielkie święto dla mieszkańców osady. Poniższe zdjęcia przedstawiają dzień poświęcenia kaplicy Bogu i przekazania jej miejscowej wspólnocie!

Poniższe zdjęcia przedstawiają stan budowy z końca listopada i początku grudnia. 

Poniżej zobaczą Państwo stan prac od wzniesienia murów aż do zadaszenia. Ekipa budowlana przystępowała wówczas do prac wykończeniowych.

Kaplica w Munhavara

Mieszkańcy Munhavara mogą w pełni cieszyć się oddaną do użytku i poświęconą kaplicą. Ten ważny dzień w życiu parafii stał się możliwy dzięki Państwa pomocy!

Poniżej znajdą Państwo zdjęcia pierwszej z budowanych kaplic! Ta dobra wiadomość stała się możliwa tylko dzięki zaangażowaniu tak wielu hojnych serc Polaków! Niebawem kaplicę okryje dach i będzie można prowadzić prace wykończeniowe!

Początek prac przy fundamentach nowej kaplicy w Munhavara. Pierwsza łopata już wbita, a to wszystko dzięki tak licznemu wsparciu z Państwa strony! Gorąco pragniemy cieszyć się z mieszkańcami tej parafii prędkiego wznoszenia się tej świątyni na chwałę Boga!

Początek prac budowlanych

Teren i pierwsze spotkania

List biskupa Arejula
do Darczyńców z Polski

Pomogliśmy nie tylko w Mozambiku!

To nie pierwsza z naszych inicjatyw na kontynencie afrykańskim. Od 2019 do 2020 roku z pomocą Darczyńców i Przyjaciół ufundowaliśmy i zrealizowaliśmy budowę dwóch kaplic w najbiedniejszym rejonie świata – Sudanie Południowym. Mieszkańcy tego państwa, uciekając od politycznej zależności od prześladujących ich muzułmanów, znaleźli się w sytuacji skrajnej biedy. W tak trudnych warunkach katoliccy księża niosą Chrystusa do mieszkańców wiosek Kowic i Piirciok!

Autorzy inicjatywy

Bartłomiej Tumiłowicz – świecki misjonarz kombonianin, do 2019 r. współpracownik Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, od 2019 na misjach (Uganda, Mozambik)

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej
im. Ks. Piotra Skargi